Cooling Pad (คูลลิ่งแพด)

 

     Cooling Pad     Cooling Pad      Cooling Pad
                CeLPad             CeLPad "Black+"                 CeLPad "S"
     
     
CeLpad Dark                   Glaspad
          CeLPad DARK       CeLPad Nano Titanium                   GLasPad
     
 
           CeLPad Xtreme

 

  CeLPad Nano Xtreme

 

 CeLPad

            CeLPad Xtreme              CeLPad Nano Xtreme  CeLPad Nano Xtreme Titanium

คูลลิ่งแพด

                                         คูลลิ่งแพด (Cooling Pad) CeLPad

 

หลักการทำงานของคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad)

เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำพลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอ ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงมาโดยใช้แผ่นคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) เป็นสื่อ คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดุดซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมาจัดเรียงในรุูปแบบที่มีการจัดสรรพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูงสุด จึงสามารถขยายผลของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการทำความเย็นที่ประหยัดและคุ้มค่า เมื่อน้ำอากาศร้อนมาผ่านแผง CeLPad ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำ จะทำให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำลง

 

คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ประสิทธิภาพสูงสุด 

 • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ได้ รับการออกแบบให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าระบบอีแว้ปที่ประกอบด้วยคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) จะมีประสิทธิภาพในการระเหยน้ำ (%E) และลดอุณหภูมิได้ดีที่สุด

 

 • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ได้รับการ ออกแบบให้สามารถกระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ การออกแบบร่องอากาศที่มีความลาดเอียงจะช่วยให้น้ำส่วนที่เหลือจากกระบวนการ ระเหยไหลลงมาชำระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของ คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

 • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีความแข็งแรงทนทาน วัสดุเซลลูโลสเคลือบสารเคมีชนิดพิเศษช่วยให้คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่เปื่อยยุ่ย แม้จะต้องใช้งานอยู่ท่ามกลางสภาวะเปียกและแห้งสลับกันเป็นเวลานาน

 

 • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานกับทุกสภาพน้ำและสภาพอากาศ เพียงการเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดที่ไม่ยุ่งยาก อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี

 

 • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีให้เลือก ใช้หลายชนิด ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำพิเศษเลือกสีและขนาดตามที่ต้องการได้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า CeLPad ( Cooling Pad ) จะเป็นทางเลือกในการลดอุณหภูมิ และ/หรือ เพิ่มความชื้นที่เหมาะสมสำหรับท่านมากที่สุด
 • CeLpad (คูลลิ่งแพด , Cooling Pad) เหมาะสำหรับ

  • โรงงานเรือนปศุสัตว์
  • โรงเรือนเพาะชำ
  • บอยเลอร์ แะล แก๊สเทอร์ไบน์ สำหรับผลิตไฟฟ้า
  • ระบบทำความเย็นเบื้องต้นสำหรับเครื่องปรับอากาศ
  • การเพิ่มความชื้นในอากาศ
  • โรงงานพ่นสีประกอบรถยนต์
  • โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเย็น
  • อาคารเพื่อการพาณิชย์ เช่น ตลาดนัด ร้ายขายของฝาก อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร
  • ลานกิจกรรมภายในร่มหรือกลางแจ้ง
  • ที่พักอาศัย

   

คูลลิ่งแพด

Cooling Pad

Visitors: 153,118