คูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น Dark

 

คูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®

CeLPad Dark

 

การควบคุมแสงสว่าง เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark® ถูกออกแบบมา 

ไม่เพียงแต่ช่วยลดความร้อนของอากาศในโรงเรือนที่ใช้ระบบ Evaporative Cooling เพื่อการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น 

แต่ยังช่วยป้องกันแสงสว่างตามธรรมชาติจากภายนอกโรงเรือน ไม่ให้ผ่านเข้ามารบกวนโปรแกรมการควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®   มีความต้านทานลม (Pressure Drop) น้อย ทำให้ความกดดันอากาศในโรงเรือน (Negative Pressure) ต่ำ 

การทำงานของพัดลมจึงมีประสิทธิภาพสูงและใช้ไฟฟ้าน้อยลง CeLPad Dark® จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโรงเรือนที่ใช้ระบบ Evaporative Cooling เพื่อการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างคุ้มค่า

จุดเด่นของ แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®

สองประโยชน์ในหนึ่งเดียว: แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark® เป็นอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ระเหยน้ำมาก และด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาด 

ทำให้ลมไหลผ่านได้ดี แต่สามารถป้องกันแสงสว่างไม่ให้ทะลุผ่านไปได้ จึงสามารถใช้ประโยชน์ แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark® 

เพื่อลดความร้อนของอากาศในโรงเรือนด้วยการระเหยน้ำ และป้องกันแสงสว่างไม่ให้เข้ามารบกวนโปรแกรมการควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์


ติดตั้งใช้งานง่าย: ลืมการติดตั้งอุปกรณ์พลางแสงอื่นๆไปได้เลย แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark® 

สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามปกติเหมือนการติดตั้งแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ทั่วไป โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอื่นๆอีก


ความกดดันอากาศในโรงเรือนต่ำ: เนื่องจาก แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®  มีความต้านทานลม (Pressure Drop) น้อย 

และมีความสามารถป้องกันแสงสว่างดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พลางแสงอื่นใดอีก การใช้อุปกรณ์พลางแสงร่วมกับแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) โดยทั่วไป จะทำให้ความกดดันอากาศในโรงเรือนสูงขึ้น

 ซึ่งจะเป็นภาระต่อการใช้งานพัดลมและมีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาสูงขึ้น ดังนั้น การใช้แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark® จึงมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำกว่า


สามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย: สามารถเลือก แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®  ในแบบที่ต้องการได้อย่างหลากหลาย เช่น “Black+” 

คือการเคลือบผิวหน้าของแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®ด้วยสารเคมีพิเศษป้องกันการจับเกาะของหินปูนและตะไคร่น้ำ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน 

และ/หรือ “Nano” คือการผสมสารเคมีพิเศษเข้าไปในเนื้อกระดาษที่ใช้ทำแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®  

เพื่อช่วยยับยั้งและทำลายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่มาสัมผัสกับเยื้อกระดาษ ทำให้อากาศที่ไหลผ่านไปปราศจากเชื้อโรคหรือมีเชื้อโรคน้อยมากขนาดมาตรฐาน *
ความสูง: ตามต้องการ โดยสูงได้ถึง 2,000 ม.ม. (รวมแผ่นกระจายน้ำสูงอีก 30 ม.ม.)
ความกว้าง: 600 ม.ม.
ความหนา: 100 หรือ 150 ม.ม.
* สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ 

 

แผนภูมิประสิทธิภาพ แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) รุ่น CeLPad Dark®

CelPad Dark CelPad Dark

 

 CelPad Dark

CeLPad Dark

 

                                                                                      CeLPad DarkCeLPad Dark

 

Visitors: 154,101