PVC & Aluminium Gutter

PVC&Aluminium Gutter

PadPlus เพื่อระบบอีแว้ปที่สมบูรณ์แบบ


• PadPlus ผลิตจาก PVC บริสุทธิ์ 100% ผสมด้วยสารป้องกัน
รังสี UV จากแสงอาทิตย์มีน้ำหนักเบาทนทานต่อสภาพดินฟ้า
อากาศไม่เปราะแตกแม้ติดตั้งใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน


• PadPlus มีราคาประหยัดการลงทุนไม่สูง จึงเป็นทางเลือกที่
คุ้มค่าสำหรั่บคุณ


• PadPlus ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิสระที่สามารถประกอบเข้ากันได้
โดยง่ายสามารถทำการติดตั้งได้ด้วยตนเองโดยไม่สิ้นเปลืองแรง
งานและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถถอดล้างทำความ
สะอาดได้โดยง่าย ทำให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบอีแว้ปให้
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

  

   

Aluminium Gutter Aluminium Gutter
   
            PVC Gutter PVC Gutter

Visitors: 154,102