ระบบอีแว้ป Evaporative Cooling System

 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (ระบบปิด)
 • เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง
 • อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อสูง
 • สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
 • มีต้นทุนในการติดตั้งไม่เกิน 30% และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5% ของระบบปรับอากาศแบบใช้คอมเพรสเซอร์
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (เฉพาะจุด)
 • เหมาะสำหรับโรงงานที่มีตำแหน่งการทำงานของพนักงานยาวต่อเนื่อง
 • การส่งลมเย็นจะสามารถต่อท่อลมไปได้ตามความต้องการ
 • เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกส่งเข้าไปทำความเย็นในอาคาร
 • ถ่ายเทอากาศร้อนออกไปนอกอาคาร
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (สำหรับพื้นที่กว้าง)
 • เหมาะสำหรับอาคารเปิดโล่งที่ต้องการลดอุณหภูมิทั่วพื้นที่
 • โรงงานที่มีฝุ่นมากหรือต้องการความสะอาดสูง
 • สามารถกำหนดปรสิทธิภาพในการกรองฝุ่นของฟิลเตอร์ได้
 • ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (แบบเคลือนที่)
 • เหมาะสำหรับร้านอาหาร งานแสดงสินค้า หรือพื้นที่กลางแจ้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ได้
 • ตัวเครื่องจะทำหน้าที่นำพาอากาศเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิทำให้อากาศเย็นลงจากนั้นจะส่งอากาศเย็นออกจากตัวเครื่อง
 • Pre-cool+ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ
 • ช่วยประหยัดเงินลงทุนในการติตตั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่
 • ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
 • ลดการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์
 • เหมาะกับเครื่องปรับอากาศทุกขนาด รวมถึงเครื่องทำน้ำเย็น

 

หลักการทำงานของระบบอีแว้ป

(Principal of Evaporative Cooling)

ระบบอีแว้ป (Evap) คือ ระบบปรับอากาศที่อาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำ (แผ่นคูลลิ่งแพด CeLPad) ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อ แผ่นคูลลิ่งแพด CeLPad มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมพสานกับการออกแบบการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย

จุดเด่นของระบบอีแว้ป คือ มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิเมื่ออากาศภายนอกร้อนและมีความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุด (โดยปกติเป็นเวลาตั้งแต่ 11:00 น – 15:00 น.) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบอีแว้ป (Evap) จะสามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 8-10 C (ที่อุณหภูมิภายนอก 35 C , ความชื้นสัมพัทธ์ 40-60%RH)

 

Evap

                     ทำไมต้องใช้ระบบอีแว้ป (Evap)

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย


2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง


3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร

4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์(Fresh Air)

5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง

6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition) 

 

 

    
                     ระบบอีแว้ป (Evap) ดีอย่างไร

1. ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน


2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ  ที่มี ความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)


3.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFc ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน


4.สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก


5.สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

 

 

  

 

 

 

 

Visitors: 151,365