Space Cooling (อีแว้ปแบบพื้นที่กว้าง)

Evaporative Cooling System for Space Cooling 

ระบบระบายอากาศด้วยวิธีระเหยน้ำ (สำหรับพื้นที่กว้าง) 

อกแบบโดยจ่ายลมเย็นครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพื่อลด อุณหภูมิทั้งห้อง และเป็นการออกแบบ

เพื่อให้พื้นที่มีแรงดันลมเป็น positive ระบบทำความเย็นรุ่นสั่งทำแบบกระจายความเย็นทั่ว

พื้นที่ เหมาะสำหรับอาคารเปิดโล่งที่ต้องการลดอุณหภูมิทั่วพื้นที่ เช่น โรงยิม , ร้านขายของ

ที่ระลึก และร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

 

 

EvapEvapEvapEvap

 

Visitors: 153,118