Mobile Unit (อีแว้ปแบบเคลื่อนที่)

เครื่องเป่าลมเย็นชนิดระเหยน้ำแบบตู้ตั้ง

 

เป็นระบบที่ใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศ (Evaporative Cooler) เป็นระบบ

ที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ที่เย็นสบายให้แก่พื้นที่กว้างโดยใช้หลักการระเหยของ

น้ำผ่านตัวกลางคือ ตัวเครื่องจะทำหน้าที่นำพาอากาศเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิ

ทำให้อากาศเย็นลง   จากนั้นส่งอากาศธรรมชาติและเย็นออกจากตัวเครื่อง

ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ที่มีจำนวนคนมาก ๆ และมีแหล่งกำเนิดความร้อน

มีค่าความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าไม่ถึง 5% ของระบบปรับอากาศเหมาะกับ

ร้านอาหาร งานแสดงสินค้า หรือพื้นที่กลางแจ้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานไม่ได้

 

 

 

 

Evap Unit Evap Unit Evap Unit Evap Unit

 

 

Visitors: 153,118