บทความ สัตว์บก มี.ค. 60

ผู้ผลิตแผ่นคูลลิ่งแพด

บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด

ผู้ผลิตแผ่นคูลลิ่งแพดมาตรฐานสากล ที่ใช้ในโรงเรือนอีแวป


ในภาคปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ผลผลิตที่ดีคือตัวชี้วัดผลกำไร แต่การทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือ การควบคุมอากาศภายในโรงเรือน แต่การที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โรงเรือนเปิดอาจไม่ใช่คำตอบในระบบอุตสาหกรรมเกษตร ฉะนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้อยู่ในโรงเรือนระบบปิด หรือที่เรียกว่า “โรงเรือนอีแวป”  (Evap) เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในแง่ของปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดี


โรงเรือนระบบปิดมีหลักการทำงานโดยการระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้พัดลมที่อยู่ท้ายโรงเรือนเป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักคือ แผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ที่อยู่ด้านหน้าของโรงเรือนเป็นตัวกรองอากาศจากภายนอกผ่านแผ่นคูลลิ่งแพดที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำ  จึงทำให้อุณหภูมิในโรงเรือนลดลง
บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมสภาวะอากาศมากว่า 17 ปี  เราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ในการลดความชื้น (Dehumidification) การเพิ่มความชื้น (Humidification) การลดอุณหภูมิด้วยวิธีการระเหยน้ำ (Evaporative Cooling) และการนำพลังงานที่ระบายทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) ซึ่งบริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นคูลลิ่งแพด ภายใต้แบรนด์ CeLPad ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดน และได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001:2000 , ISO9001:2008 และเป็นผู้ผลิตคูลลิ่งแพดรายแรกในโลกที่ได้รับ ISO9001:2015  
คุณปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2543 เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับสวีเดน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมความชื้น  ระบบอีแวป (Evap) และระบบประหยัดพลังงาน รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศ อาทิ ทวีปเอเซีย ยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา

ผู้ผลิตแผ่นคูลลิ่งแพด


นอกจากนี้ยังมี บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จำหน่ายอุปกรณ์ปศุสัตว์ เช่น พัดลมระบายอากาศ ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Climate Controller) และชุดราง Padplus สำหรับติดตั้งคูลลิ่งแพดอีกด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางในการแข่งขันตลาด
สำหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ บริษัทจะมีทีมงานวิจัยพัฒนา ทดสอบจากห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน และวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นภายนอก ตลอดจนหุ้นส่วนจากประเทศสวีเดนที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการปรึกษาหารือกันถึงปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพสูง จากต่างประเทศ
“CeLPad” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือนปศุสัตว์ โรงเรือนเพาะชำ โรงงานพ่นสีประกอบรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเย็น ระบบทำความเย็นเบื้องต้นสำหรับเครื่องปรับอากาศ อาคารพาณิชย์ เช่น ตลาดนัด ร้านขายของฝาก อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านอาหาร ลานกิจกรรมภายในร่มหรือกลางแจ้ง ที่พักอาศัย และอื่นๆ อีกมาก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร”

ผู้ผลิตคูลลิ่งแพด

หลักการทำงานของระบบอีแวป

เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำ พลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอ ซึ่ง CeLPad ประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยม มาจัดเรียงในรูปแบบที่มีการจัดการพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูงสุด จึงสามารถขยายผลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการทำความเย็นที่ประหยัดและคุ้มค่า เมื่ออากาศร้อนผ่าน CeLPad ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำ จะทำให้ที่ได้อากาศมีอุณหภูมิต่ำลง
คุณสมบัติของ CeLPad
1. CeLPad ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าระบบอีแวปที่ประกอบด้วย CeLPad จะมีประสิทธิภาพในการระเหยน้ำ และลดอุณหภูมิได้ดีที่สุด
2. CeLPad ได้รับการออกแบบให้สามารถกระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ มีการออกแบบร่องอากาศให้มีความลาดเอียง ซึ่งช่วยให้น้ำส่วนที่เหลือจากกระบวนการระเหยไหลลงมาชำระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของ CeLPad จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี
3. CeLPad มีความแข็งแรง ทนทาน ซึ่งวัสดุเซลลูโลสเคลือบสารเคมีชนิดพิเศษที่ช่วยให้ CeLPad มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปื่อยยุ่ย แม้ต้องใช้งานอยู่ท่ามกลางสภาวะเปียกและแห้งสลับกันเป็นเวลานาน
4. CeLPad  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานกับทุกสภาพน้ำ และสภาพอากาศ เพียงการเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดที่ไม่ยุ่งยาก อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี
5. CeLPad มีให้เลือกใช้หลายชนิด ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำพิเศษ เลือกสีและขนาดตามที่ต้องการได้
ชนิดของแผ่นคูลลิ่งแพด CeLPad
1. CeLPad “NANO” ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง และผสมผสานด้วยนาโนเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ผิวสัมผัสได้ถึง 71 ชนิด และช่วยไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตบนคูลลิ่งแพดได้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น
2. CeLPad “Black+” เคลือบดำ หรือแผ่นคูลลิ่งแพดเคลือบผิวหน้าด้วยสารชนิดพิเศษปกป้องสามชั้น นวัตกรรมใหม่นี้ผลิตขึ้นเนื่องจากในการใช้งานแผ่นคูลลิ่งแพดโดยทั่วไป คราบหินปูน ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา จะเริ่มสะสมที่ผิวหน้าของแผ่นคูลลิ่งแพด ทำให้ช่องอากาศเกิดการอุดตัน อากาศไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้อากาศภายในโรงงานถ่ายเทไม่สะดวก และมีอุณหภูมิสูงขึ้น


หัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบอีแวปสามารถผลิตอากาศที่มีการถ่ายเทในอัตราที่เหมาะสม และลดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะผ่านการใช้งานระบบมาอย่างยาวนาน ฉะนั้นเทคโนโลยีนี้จะทำให้แผ่นคูลลิ่งแพดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบอีแวป สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
สารเคลือบผิวหน้าชนิดพิเศษ ที่แตกต่างจากสารเคลือบผิวหน้าทั่วไป ให้การปกป้องถึงสามชั้น ได้แก่
ชั้นที่หนึ่ง สารเคลือบพิเศษผสมสารโมเลกุลละเอียดที่เล็กกว่าขนาดของตะไคร่น้ำ หินปูน และเชื้อรา จึงช่วยชะลอการก่อตัวของหินปูน ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา
ชั้นที่สอง สารเคลือบพิเศษผสมสารหล่อลื่นที่ทำให้ผิวหน้าของ CeLPad “Black+” สามารถล้างทำความสะอาดง่าย สะดวกและรวดเร็ว เพียงการฉีดน้ำ ลดการสะสมของหินปูน ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา
ชั้นที่สาม สารเคลือบพิเศษเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผิวหน้า รักษาสภาพของผิวหน้า และช่องอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่อยู่เสมอ
3. CeLPad Dark ถูกออกแบบมาไม่เพียงแต่ช่วยลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันแสงสว่างตามธรรมชาติจากภายนอกโรงเรือนไม่ให้ผ่านเข้ามารบกวนโปรแกรมการควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือน และมีความต้านทานลม (Pressure Drop) น้อย ทำให้ความกดดันอากาศในโรงเรือน (Negative Pressure) ต่ำ การทำงานของพัดลมจึงมีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถือได้ว่าได้ทั้งสองประโยชน์ในหนึ่งเดียว ที่สำคัญการติดตั้งใช้งานก็สามารถทำได้ตามปกติเหมือนกับการติดตั้งคูลลิ่งแพดทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พรางแสงอื่นเสริม


สำหรับแนวโน้มปีนี้ในภาคปศุสัตว์คาดว่าจะดีขึ้น ซึ่งบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้ารายเก่าที่มีปริมาณการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย “โดยภาพรวม ภาคปศุสัตว์ มีการใช้อุปกรณ์มากขึ้น ฉะนั้นความต้องการและการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่บริษัทจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพิเศษกว่าทั่วไป  เพื่อสัดส่วนของตลาดที่มากขึ้น” คุณปริญวุฒิ กล่าวเสริมถึงมุมมองทางด้านตลาด และย้ำอีกว่า


“เมื่อบริษัทมีเป้าหมายว่าจะผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้รับผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ฉะนั้นสินค้าที่ดีจะต้องควบคู่กับการให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริการหลังการขาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้บริการ”


“เมื่อลูกค้ามีความต้องการในการเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น CeLPad สามารถตอบโจทย์นั้นได้ เพราะเราเป็นผู้นำที่มีความเชื่ยวชาญด้านนี้โดยตรง”  คุณปริญวุฒิฝากทิ้งท้าย

ขอขอบคุณ
บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด เลขที่ 91 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่
โทร. (+662) 185-2950-1 , 185-2831-4
เว็ปไซด์ http://www.hutek.com 
Email: info@hutek.com
Facebook : @Hutek


Visitors: 153,118